Monday, July 14, 2008

روابط با پاکستان

حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در این اواخر به صراحت وبا لحن تند اعلام نمود که ای اس ای یا استخبارات نظامي کشور پاکستان در ناامنی های این کشور دخیل است و باید از مداخله در امور داخلی این کشور دست بردارد.

اقای کرزی گفته بود :" اگر حملات از داخل خاک پاکستان به افغانستان متوقف نشود، افغانستان پایگاه های شورشیان و تروریستان را در پاکستان هدف حمله قرار خواهد داد."

کشور پاکستان در اعتراض به این اظهارات رییس جمهوری افغانستان ، سفیر این کشور در اسلام آباد را احضار نموده و اعتراض رسمی خود نسبت به گفته های آقای کرزی را به اطلاع وی رساند. اگرچه دولت افغانستان چندین بار درگذشته ، پاکستان را به بی ثباتی افغانستان متهم کرده، اما لحن تند اعلامیه اخیر شورای وزیران افغانستان در نوع خود بی سابقه بوده است. که در مقابل، پاکستان همواره اتهام ارتباط برخی شبکه های اطلاعاتی و نظامی آن کشور با نا امنی در افغانستان را بی اساس خوانده و تاکیده نموده است که از امنیت و ثبات در افغانستان حمایت می کند.

اما عده از تحلیلگران سیاسی کشور اظهارات رییس جمهور افغانستان را تایید کرده به این عقیده اند، آقای کرزی باید مواردی را که اعلام میکند انرا در عمل پیاده و موضع گیری جدی در مقابل آن داشته باشد.

به گفته محمد حسن ولسمل تحلیلگر سیاسی کشور از ابتدای که این کشور به میان امده است ، هیچگاهی در مقابل افغانستان نظر نیک نداشته و همیشه به این کشور مداخله کرده که این دخالت ها اکثرا به مسله خط دیورند برمیگردد.

موصوف با انکه در مخالفت به سیتم کاری رییس جمهور قرار دارد اما میگوید :" من از این اظهارات و سیاست آقا کرزی در مقابل پاکستان سخت حمایت میکنم و امید وارم هستم که اقای رییس جمهور تا اخر در این مورد ایستاده گی نماید."

داکتر عبدالکبیر رنجبر یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی و عضو ولسی جرگه نیز به گفته های ولسمل همنظر بوده اما میگوید که در شرایط فعلی اقای کرزی نباید چنین تند و برهنه صحبت میکرد باید از طریق جامعه جهانی این مسله را مطرح میکرد تا مردم از این ناحیه بیشتر متضرر نمبگردیدند.

اما وی تاکید میکند که دست ای اس ای پاکستان میتواند بیشتر از این به گریبان حکومت افغانستان دراز گردد، چراکه انها در طول سال های متمادی همواره دست به تخریب و ویرانی افغانستان زده اند. که بیشتر مردم افغانستان قربانی این حادثات گردیده اند.

همچنان زلمی وفامل کارشناس مسایل سیاسی اظهارات رییس جمهور کشور را کاملا بجا و مطابق فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواند، و میگوید هر کشور حق دارد از منافع خود دفاع نماید و هرگاه امینت در کشور اخلال گردد آن کشور حق دارد که دست به کار شود و لانه های تخریب کاران را از هر کشوری که باشد از بین ببرد.

به گفته وی همه دنیا میدانند که پاکستان در امور داخلی افغانستان در چندین دهه مداخله کرده و میکند که باید از طریق سازمان ملل و امریکا بالای آن کشور فشار آورده شود تا از مداخله دست بکشد. در غیر آن دولت افغانستان به تنهای موفق نخواهد شد، که اقدام نماید.

موصوف میگوید که اگر پاکستان در بی ثباتی افغانستان دست نداشته باشد چرا هر باری که حکومت افغاسنتان اظهار میکند که ای اس ای در بی ثباتی و نا امن کشورش دست دارد انها عکس العمل نشان میدهند،و آن نشان دهنده آن است که پاکستان خود تروریست وهم حامی ان میباشد. پس اگر چنین نباشد چرا آن کشور نمیخواهد از گفته های آقای کرزی حمایت کنند. چون رییس جمهور در اظهارات شان تروریستان و حامیان انها را مخاطب قرار دادند نه دولت پاکستان را.

همچنان در اعلامیه شورای وزیران افغانستان آمده است که در اعتراض به ادامه مداخلات سازمان اطلاعاتی پاکستان در امور این کشور، سه جلسه از قبل "همکاری های مرزی، همکاری های مشترک اقتصادی و همکاری های اقتصادی منطقه ای" را به حالت تعلیق در می آورد. اما حکومت افغانستان با تاکید بر پیوندها و دوستی میان مردم دو کشور و ادامه حمایت از حکومت منتخب مردم پاکستان، خاطرنشان میسازد که در برابر سیاست های تخریب کارانه سازمان استخباراتی (ISI) و مقامات نظامی آن کشور، با دفاع از حق حاکمیت ملی خود، تا ایجاد فضای بحث و گفتگو و یافتن زمینه های اعتماد متقابل، ملاقات ها و گفتگوهای دو و چند جانبه (با پاکستان) را به حالت تعلیق آورد."

تحولات اخیر بار دیگر روابط میان افغانستان و پاکستان را گرفتار تنش ها کرده و بسیاری از افغانها نگران هستند که ادامه این تنش ها، باعث افزایش تعزیرات اقتصادی در افغانستان خواهد شد . اما ولسمل همچنان در رابطه به تعلیق در آوردن سه کنفرانس که قرار بود در آینده نزدیک در دبی و اسلام آباد دایر گردد، میگوید :" از برگزار کردن همچو جلسه ها به تعلیق در آوردن آن بهتر است چرا که در گذشته ما نیز شاید دایر شدن این چنین جلسه ها بودیم ، ولی چیز های که وعده داده میشد در عمل پیاده نمیگردید پس بهتر است که به تعلیق و یا هیچگاهی برگذار نگردد چرا که به نفع این کشور نبوده است."

موصوف به این عقیده است که از نگاه اقتصادی چندان ضربه در این کشور نخواهد زد ، اگر بندر پاکستان بسته شود بنادر دیگر کشور های هم سرحد در مقابل این افغانستان بسته نخواهد شد چراکه این کشور روابط خوب با ایران ، تاجکستان و دیگر همسایه ها دارد.

شورای وزیران افغانستان د ر جلسه هفته وار روزگذشته اش آشکار و صریح، نهاد های اطلاعاتی و استخبارتی پاکستان را برای برهم زدن ثبات در افغانستان متهم کرده، مسئولیت حمله خونین به سفارت هند در کابل را نیز بر گردن پاکستان انداخته است، داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان گفت :" این کشوردر یک مبارزه ناخواسته با پاکستان قرار گرفته است. و اظهار این مطالب، نوعی از سیاست دفاع در برابر تجاوز است. فصل هفتم، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع به کشورها قایل شده و ما حق داریم با استفاده از تمام ابزار، از جمله ابزار تبلیغاتی، دپلوماتیک و اگر ایجاب کند، ابزار نظامی، از خود دفاع کنیم"

اما اقای رنجبر میگوید که روابط دیپلماتیک باید با پاکستان بیشتر از این تقویت گردد ، اگر جلسات به تعلیق می افتد ، خوب است که روابط را مستحکم تر و گسترش بدهیم و همکاری مشترک در از بین بردن تروریستان و القاعده میان دولیتن وجود داشته باشد.

اقای وفا مل نیز به گفته های ولسمل هم نظر بوده میگویدکه تاثیرات چندانی در تعزیرات اقتصادی افغانستان به وجود نخواهد آمد قسمی که همه آگاه اند وزیر امور خارجه کشور چندی قبل به کشور های اوکراین و روسیه سفر کرده بود که هر دو کشور وعده نمودند ،به افغانستان آرد و گندم میفرستند. و همچنان دیگر کشور ها نیز وعده های همکاری در این زمینه داده اند.

ولس مل این اظهارات کرزی را اعلان جنگ در مقابل پاکستان نمیداند اما میگوید در حال حاضر دولت افغانستان توانایی ان را دارد که از خود دفاع نماید چرا که نیروهای بیش از 35 کشور جهان در این جا حضور دارند ، اردو و پولیس افغانستان نیز نسبت به گذشته قویتر و فعالتر شده اند. که به همکاری آنها خوبتر می توانند از خود دفاع نمایند

No comments: