Wednesday, August 29, 2007

خانم سوزی

يك خانم جوان باشنده  ولايت بادغيس  شب چهارشنبه  خودش را اتش زده وبزندگيش خاتمه داد.

 

اين خانم  30 ساله ؛ به اساس مشكلات خانوادگي كه با مادرشوهرش داشت باریختن تیل بروجودش خودش را آتش زد .

 

محمدي مي افزايد كه  این خانم در اخرین لحظات زنده گیش گفته است  که مادر شوهرش با وی در تمام کارها ناسازگاربوده كه اکثرا به مشاجره می انجامید و ناگزیر شب گذشته  پس ازگفتگو لفظی با خشویش تصمیم به حریق كردنش وجودش  گرديد.

 

 این واقعه در حالی صورت گرفته که فعالان حقوق بشردرولايت هرات ازعدم خاتمه اين عمل غيراسلامي اظهارنگراني نموده و بیشتر عامل  ا ینگونه وقایع را فقراقتصادي ؛ موجوديت ازدواج هاي اجباري وعدم سازگاري بين زنان خانواده ميدانند.

 

هرچند بگفته مسئولين رياست امورزنان ولايت هرات گراف خودسوزي ها دراين ولايت نسبت  به سال هاي گذشته كاهش يافته اما هم اكنون تعداد خودسوزي هاي زنان درجريان سال روان به 40 مورد رسيده كه اكثريت شان نسبت به سوختن فيصدي زياد درشفاخانه حوزوي هرات جان داده اند .

 

Sunday, August 26, 2007

change the minister

We have formed a committee to protect free expression. The aim is campaigning to change the current minister of information and culture, Kareem Khoram. I was told that some people in the government want us to calm down in the endeavor because the president is planning to replace the minister. Some sources close to Hewadmal, karzai’s advisor on cultural affairs, told a friend of mine that Khoram will be removed soon.

I have also heard from sources in the parliament that he will be replaced by Ismail Yoon, this is indeed going to be catastrophic. Ismail Yoon has lately been promoted by Karzai, he played a major role in the peace jirga as the secretary of Afghan executive committee. Ismail is very dangerous; he is an obvious fascist with anti minority beliefs. His formal arrival in afghan political scene would mean the final departure of any democratic value.

Even if he is going to replace Khoram, the current minister of information and culture, i think journalists shouldn’t quit efforts for the sake of saving the less evil.

 

First of all because, that is exactly how puppet regimes discourages informed citizens from playing an active political role.

Secondly, I believe journalists and civil society is based on fallibility, the civil society constantly battles the government to consider other options. Government tends to make decisions and claims to do the right thing. Since the right thing is behind any human reach and especially in Afghanistan we have never done the right things, for decades governments have only made mistakes. I think the current government or any other government is bias in doing the right thing, the right thing only serves their power purpose. The idea of doing the right thing in Afghanistan is distorted. Civil society need to constantly provide a coherent view of affairs; we need to constantly affect the government view. If Ismail Yoon is appointed to be the minister we should still campaign. i was told today that no matter what media is never going to be happy with any government official, I do think that is right. a supporter of former minister for information and culture, Raheen, told me that media was also critical of the liberal minister. I think that is ok. That is what we do, it’s a process and that is what democracy is it’s never about a result.  

 

Thursday, August 23, 2007

US launches war on iran

The Bush administration has leaped toward war with Iran by, in essence, declaring war with the main branch of Iran's military, the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC), which it plans to brand as a terrorist organization.

A logical evolution of US President George W Bush's ill-defined, boundless "war on terror", the White House's move is dangerous to the core, opening the way for open confrontation with Iran. This may begin in Iraq, where the IRGC is reportedly most active and, ironically, where the US and Iran have their largest common denominators.

A New York Times editorial has dismissed this move as "amateurish" and a mere "theatric" on the part of the lame-duck president, while at the same time admitting that it represents a concession to "conflict-obsessed administration hawks who are lobbying for military strikes". The political analysts who argue that the main impact of this initiative is "political" are plain wrong. It is a giant step toward war with Iran, irrespective of how well, or poorly, it is thought of, particularly in terms of its immediate and long-term implications, let alone the timing of it.

Coinciding with President Mahmud Ahmadinejad's highly publicized trip to Afghanistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan, the news received front-page coverage in the New York Times, next to a photograph of Ahmadinejad and his Afghan host, President Hamid Karzai, as if intended to spoil Ahmadinejad's moment by denigrating the Iranian regime. Just two weeks ago, US Secretary of State Condoleezza Rice implicitly put Iran on a par with the Soviet Union by invoking comparisons to the Cold War, and in essence compared it to al-Qaeda.

Thus if an unintended side-effect of the Cold War terminology was to enhance Iran's global image, the "terrorist" label for the IRGC aims to deliver a psychological blow to Iran by de-legitimizing the country.

Also, it serves the United States' purpose at the United Nations Security Council, where a British-prepared draft of a new round of sanctions on Iran over its nuclear program has been floating around for a while and will likely be acted on this autumn. The draft calls for tightening the screws on Iran by broadening the list of blacklisted Iranian companies and even may lead to the interdiction of Iranian ships in the Persian Gulf. This is indeed a dangerous move that could easily trigger open confrontation.

With the window of opportunity for Bush to use the "military option" closing because of the US presidential elections next year, the administration's hawks - "it is now or never" - have received a huge boost by the move to label the IRGC as terrorists. It paves the way for potential US strikes at the IRGC's installations inside Iran, perhaps as a prelude to broader attacks on the country's nuclear facilities. At least that is how it is being interpreted in Iran, whose national-security concerns have skyrocketed as a result of the labeling.

"The US double-speak with Iran, talking security cooperation on the one hand and on the other ratcheting up the war rhetoric, does not make sense and gives the impression that the supporters of dialogue have lost in Washington," a prominent Tehran University political scientist who wished to remain anonymous told Asia Times Online.

The US has "unfettered" itself for a strike on Iran by targeting the IRGC, and that translates into heightened security concerns. "The United States never branded the KGB [Russian secret service] or the Soviet army as terrorist, and that shows the limits of the Cold War comparison," the Tehran political scientist said. His only optimism: there are "two US governments" speaking with divergent voices, ie, "deterrence diplomacy and preemptive action", and "that usually, historically speaking, spells policy paralysis".

However, no one in Iran can possibly place too much faith on that kind of optimism. Rather, the net effect of this labeling, following the recent "shoot to kill" order of Bush with regard to Iranian operatives in Iraq accused of aiding the anti-occupation insurgents, is to elevate fears of a US "preemptory" strike on Iran. Particularly concerned are many top government officials, lawmakers and present or former civil and military functionaries who are or were at some point affiliated with the IRGC.

There is also a legal implication. Under international law, the United States' move could be challenged as illegal, and untenable, by isolating a branch of the Iranian government for selective targeting. This is contrary to the 1981 Algiers Accord's pledge of non-interference in Iran's internal affairs by the US government. [1]

Should the terror label on the IRGC be in place soon, US customs and homeland-security officials could, theoretically, arrest members of Ahmadinejad's delegation due to travel to the UN headquarters in New York next month because of suspected ties to the IRGC. Even Ahmadinejad, with his past as a commander of the Basij Corps, a paramilitary arm of the IRGC, risks arrest.

The US has opened a Pandora's box with a hasty decision that may have unintended consequences far beyond its planned

coercive diplomacy toward Iran. The first casualty could be the US-Iran dialogue on Iraq's security, although this would simultaneously appease Israeli hawks who dread dialogue and any hints of Cold War-style detente between Tehran and Washington.

It would also become more difficult for Syria to collaborate with Iran with respect to Lebanon's Hezbollah, who owe much to the IRGC since their inception in the early 1980s. The consensus in Iran is that chaos in Iraq is in Israel's interests, but not that of the US, and that the United States' Middle East policy is being held hostage by pro-Israel lobbyists who have painted an enemy image of the dreaded IRGC that is neither accurate nor in tune with the history of US-IRGC interaction.

The US and the IRGC

The current noise masks a hidden history of cooperation between the US military and the IRGC - in Bosnia-Herzegovina, Afghanistan and, more and more likely, Iraq.

In Bosnia, the US military and intelligence interacted with the IRGC, which had trained Bosnian Muslims, and fought alongside it against their Serbian enemies. They also funneled arms to the IRGC, mainly through Croatia, with the tacit consent of the US government.

In Afghanistan, US military commanders have had similar interaction with commanders of the IRGC, including the elite Quds division of the IRGC, which supported anti-Taliban forces and helped those forces take over Kabul in 2001 with relative ease.

In Iraq, the IRGC has supported various Shi'ite militias as well as the Iraqi military and intelligence and, unofficially, it can credit for the relative stability of the eight Shi'ite provinces, including those in the south. The new US diplomatic engagement of Iran over Iraq is having direct and immediate effects on Iran's behavior inside Iraq, promising further results by the joint expert committees set up as a result of the latest round in the dialogue.

Yet true to the United States' traditional Janus-faced approach toward Iran, just as Iranian and US military and intelligence officials are about to embark on systematic discussions over Iraq and regional security, they will in effect be prevented from doing so by the labeling of the IRGC as terrorist.

Coming 'war of attrition'?

The idea of an all-out military confrontation between the US and Iran, triggered by a US attack on the IRGC, has its watered-down version in a "war of attrition" whereby instead of inter-state warfare, we would witness medium-to-low-intensity clashes.

The question, then, is whether or not the US superpower, addicted to its military doctrine of "superior and overwhelming response", will tolerate occasional bruises at the hands of the Iranians. The answer is highly unlikely given the myriad prestige issues involved and, in turn, this raises the advisability of the labeling initiative with such huge implications nested in it.

No matter, the stage is now set for direct physical clashes between Iran and the US, which has blamed the death of hundreds of its soldiers on Iranian-made roadside bombs. One plausible scenario is the United States' "hot pursuit" of the IRGC inside Iranian territory, initially through "hit and run" commando operations, soliciting an Iranian response, direct or indirect, potentially spiraling out of control.

The hallucination of a protracted "small warfare with Iran" that would somehow insulate both sides from an unwanted big "clash of titans" is just that, a fantasy born and bred in the minds of war-obsessed hawks in Washington and Israel.

Kaveh Afrasiabi,  

Wednesday, August 22, 2007

international assistance or conspiracy

Usman Haqrab, chief editor of satirical magazine – zanbil gham, is a good friend of mine. His last name means Scorpion because of his reputation for stinging political and social satirical articles.

Usman believes the issue of drug would never be resolved until foreigners leave Afghanistan. “the total world drug trade equals US$ 315 billion and only uS$3.2 Billion comes to Afghanistan, while we are the biggest drug producer of the world” said Usman “why is no body asking where the rest of the money goes, it funds western civilizations” he added. Usman believes foreign troops in Afghanistan uses military power for commercial reasons. Usman is claiming that he has evidence that foreign troops use their air transport to smuggle out afghan artifacts and drug.

 

All Afghan airports are controlled by foreign troops with no interference from Afghan government.  It would be a long time and hard work to prove that foreign military is involved in drug trafficking but it’s not strange for Afghans, soviet troops, two decade before western countries were in Afghanistan and it goes without saying that they were very much involved in the drug market and it is among one of the major reasons of their failure.  

NATO troops are sent here with the same mission as soviets, Nato and Americans are in Afghanistan to outwit the Taliban by infiltrate remote areas of Afghanistan, before seizing their targets and effecting their escape.

Italians came with this mission to Afghanistan, so said the UN, NATO and the world, but it turns out that actually they were wrong and Usman theory is shaping as a truth. six Italian officers are facing a court martial after investigators discovered that their targets were Afghan rugs and that they had been using troops and military helicopters to smuggle them out of the Herat area and back to Italy.

Hundreds of carpets are believed to have ended up in the homes of officers and their friends, while others were sold in carpet shops or markets.
A spokesman at the Military Tribunal of Rome said six men - three captains, two lieutenant colonels and a warrant officer - from the 1st Aves-Antares regiment were under investigation for misusing an armed escort.

"The investigation centres on troops being used to guard Afghan carpets which were then flown to Italy via other countries and their transport was not reported through the proper channels,'' the spokesman said. To avoid checks by Italian military police, the carpets and other trinkets were flown to Viterbo by complicated routes through other European Nato countries.

Prosecutors had intended to investigate cigarette smuggling but changed track when tipped off about the carpets.
The six face court martial under Italian military law for breaching rules on bringing back unauthorised material from a war zone and for the misuse of an armed escort. The regiment has been in Afghanistan for two years and has three CH47 helicopters which are meant to be used for emergency evacuation and transportation.

 

The Nederlands has over 2000 troops in southern Afghan province of Urozgan. Urozgan is among the four provinces in southern Afghanistan which are the considered Taliban home. Tirin Kot is the capital of Urozgan with a small air strip controlled by dutch military.  Urozgan is the home town of Mullah Omar the supreme commander of Taliban, obviously the dutch military is not welcomed there. Among the very few people who are happy about there presence of NATO is mostly children. Children come to the airstrip and sell drugs to dutch soldier from behind the fences and barb wire.   


Taliban phoning UK soldiers' families

TALIBAN are reportedly phoning the families of troops fighting in Afghanistan and telling them their loved ones are dead.

Afghan insurgents have been using mobile phone-hacking technology to extract phone numbers to target the families of British troops, The Sun newspaper reported today.

According to The Sun, a Taliban fanatic called the wife of an Royal Air Force officer and told her: “You’ll never see your husband alive again – we have just killed him.” After calling the RAF, she was told that her husband was safe and well.

As a result of opposition forces using advanced technology to monitor calls made on mobile phones, British servicemen have been banned from using their phones.
“We assume these days that every conversation over mobile phones is being heard by our enemies,” a senior officer said.

“They have some pretty powerful friends and allies, who are giving them some very sophisticated help. They will use that information in any way they can to damage us, whether it is physically or mentally.” The Ministry of Defence said families of troops in Iraq had also suffered from “nuisance calls” in the past year

 

Monday, August 20, 2007

خانم آلمانی پس از اختطاف رها گردید

 

کرستینا خانم اختتاف شده  آلمانی  بعد از دو روز رها گردید .

این خانم  که در بخش صحی یک موسسه  در افغانستان فعالیت می کرد   دوروز قبل  از سوی اشخاص نا معلوم از ساحه کارته چهار مربوط حوزه هفتم شهر کابل  اختطاف شده بود  .

 دفتر مطبوعاتی  ریاست عمومی امنیت ملی گفت:

 "طی یک عملیات  مشترک موظفین امنیت ملی ووزارت امور داخله که دیشب در ساحه کارته چهار انجام شد ؛خانم آلمانی را   از اسارت گروگان گیران  در یک خانه  واقع ساحه مذکور آزاد نجات داده  و به سفارت آلمان مقیم کابل تسلیم نموده اند.

منبع می افزاید که دو تن   به اسمای غلام حضرت ومسعود به اتهام اختطاف خانم آلمانی بازداشت گردیده است ..

قضیه تحت تحقیق وبررسی قرار دارد.

 

 

 

 

حمله مسلحانه

  حمله مسلحانه ،  افراد مسلح ناشناس شب گذشته  درولسوالی شیندند هرات  بالاي ارباب بصیر دو كشته و دوزخمي بجا گذاشت 

 

ارباب بصيريكتن ازبزرگان قوم  نورزايی ومخالف قوماندان امان الله كه موصوف  ازجمله   ناراضیان دولت درولسوالي شیندندولايت هرات بوده ؛ ميباشد.

 

حاجي  علم ولسوال شیندند به خبرنگاران گفت  :

"حوالي ساعت نه ونيم شب گذشته درمنطقه جنگل اين ولسوالي  افرادناشناس   بالاي ارباب بصيرحمله نموده كه درنتيجه دوتن ازافراد محافظنیش كشته ودوتن ديگرنيززخمي ميشوند."

 

 همچنا وي  از مداخالات كشورايران که  منجربه ناامني درآن  منطقه شده  شاکی بوده  میگوید كه چندي قبل  درنتيجه حمله موشكي  بالاي يك پوسته  امنيتي اين ولسوالي دوفيربي ام يك ازمنطقه فيرشده  بدست امده كه ساخت ايران ميباشد.

 

او ميگويد" كه اگر مقامات محلي ويامركزي  به این مساله رسیده گی و توجه ننمایند ممکن  فاجعه بزرگ دراين ولسوالي پيش بيايد."

 

ولسوال شیندند حادثه شب گذشته را نيزبه دست داشتن ايرانيان ربط داد .

 

 این درحالیست که  چند روزقبل رئيس جمهورايران طی سفرش به افغانستان  بصورت مطلق  کشف سلاح کشف شده را در این کشور رد نموده  ؛ اظهارنمود كه انها افغانستان  باثبات ميخواهند.

 

 گفنیست  که لوي ولسوالي شیندند باكشورايران همسرحد بوده  دراين ولسوالي يك پايگاه نظامي هوايی كه درزمان روس ها ساخته شده بود وجود دارد مگر  هم اكنون دراختیار نيروي هاي (اسپيشل فورس ) يا نيروي هاي مخصوص  امريكا  ميباشد.

 

german hostage freed

Afghan police freed a female German hostage from a neighborhood in the capital Kabul and arrested a group of kidnappers early Monday, an Interior Ministry spokesman said.

The 31-year old German captive was abducted from a restaurant on Saturday and the operation to free her took place near the area of western Kabul where she went missing.

Earlier in the day, the captive, who identified herself as Christina Meier, appeared on a video pleading for help. The video was broadcast by a local television station.

 

Sunday, August 19, 2007

german woman

 

 

Tolo shows what it says is video of the kidnapped German aid worker. Its out of control. You know who this is. It’s the ghazni vulgar, timor, who got released in the last hostage exchange with Taliban. Makes great storyJ

afghan independence day                                                                                                 
Photo by Fardin Waezi/unama
Today, August 19, Afghanistan marks its independence day, commemorating the Rawalpindi Treaty granting Afghanistan independence from the United Kingdom in 1919 after the third Anglo-Afghan war.

 

last chance in Pakistan

Independence Day was highly celebrated in Pakistan. But the slogans and the way the government is presenting it have changed over the course of the last ten years.

It used to be cute children weeping or a little girl praying or a little boy holding a gun, but now it’s a little smiling girl with Pakistan flag painted on her face. It’s still the same tactic, using children for promoting a political cause, but now it’s more nationalistic than religious. Pakistan of the last five years has drastically changed; maybe the $10 billion in aid to Pakistan has caused that much change. But not enough to make Pakistan President Pervez Musharraf stop extremists to arm themselves in the Red Mosque for months, the Taliban to recruit and plan attacks with relative freedom, and Al Qaeda to reorganize itself in the border provinces.

 

I think its about the right time for Pakistan to take a stronger stand against the extremists. The Pakistan government at some point need to take action against mosques around the country run by the same kind of jihadi Islamic extremists who recruit suicide bombers to move across the border -- as they did in the last month? The peace jirga or any other sort of meeting to improve relation between Afghanistan and Pakistan won’t be efficient unless Pakistan stop the extremists on it’s territory and shut down Taliban's command and control centers in Peshawar and Quetta.

 

Khorshid Ahmad Qasori in an interview with BBC was emphasizing last week that Pakistan is doing more than NATO to curb extremists. He added “Pakistan has 80000 troops on Afghan border which double the size of NATO in Afghanistan. if that is the case, why has Al Qaeda been allowed to reorganize in Pakistan with more ability to carry out terrorist attacks, according to National Intelligence Estimate alqaida is organized to attack more than ever.

 

Its almost time for a change in Pakistan, Musharraf's term ends in October, and the following month the National Assembly completes its tenure. For the first time since the October 1999 coup, Musharraf's authoritarian rule appears shaky. His attempts at pre-election rigging -- including his onslaught on judicial independence and the media-- illustrate he refuses to commit to free and fair elections and to leave office if the new Parliament names someone else president.

 

The Pakistani people have registered their desire for a democratic transition with street protests, which have been met by guns and gas.  But the US is not sure that election is a good option for Pakistan. Musharaff suppressed all the moderate elements of Pakistan society. So there is a good chance for extremists to win the election. Military might be a good option for a country which has promoted military extremism in the region for more than half a century to have some sort of leverage in India and Afghanistan and the broader region. Musharaff was trying to influence the election. He was trying to declare a state of emergency but this would certainly delegitimise the election, while Secretary of State Condoleezza Rice made a useful phone call this week to dissuade Musharraf from declaring emergency rule. The following few days will illustrate musharaff’s intentions; he could remain the ruler by postponing elections, or stand for reelection by the current lame-duck assemblies. Yesterday he was telling his army buddies that he will remain chief of the army because that is not an elected job but the nation can choose a president.  

 

Unless some significant change is brought about in Pakistan, the country will steadily slide into extremism and remain a safe heaven for Taliban.  Musharraf’s dictatorship is a deeply unpopular government, the international community and US government needs to engage constructively in Pakistan long before thinking about any exit strategy from Afghanistan. Musharraf has clearly failed to fight terrorism and neutralize religious extremism. And it puts the United States at even greater risk by feeding the growing anti-American sentiment among pro-democracy Pakistanis. It’s the pro-democracy Pakistanis which have good lives in the US and UK. Their support for extremism would provide a sanctuary for terrorism in the west and financial support for home grown madrass based terrorists.

 

Musharraf has clearly revealed that he is not interested in dialogue with Afghanistan. Musharraf didn’t attend the afghan pak peace jirga, a grand forum with 700 representatives of both countries, until secretary of state, Rice, called him and told him to attend the closing ceremony with Afghan president Karzai. History has proven that dictatorships tend to rely of force and they are not interested in cooperation. If there is any hope for stopping terrorism in the region then Pakistan and Afghanistan should cooperate. But the US doesn’t have many choices in Pakistan to change it into a cooperative country. The time is fast running out and home grown resentment is increasing against the US and the West. Musharraf is on the same track as the Shah of Iran was in the 70s. the US missed all the chances then but it should keep a sharp eye on Pakistan.

 

The New York Times' recent piece on Afghanistan

The New York Times‘ recent piece on Afghanistan sparked a follow-up at the Informed Comment Global Affairs blog by Barnett Rubin, a well-known expert on Afghanistan. While Rubin mostly praises the Times‘ effort, he argues that they have missed at least two things: the limited accomplishments that came as a result of the UN’s presence in Afghanistan and how the Bush administration’s ideological blinders exacerbated the problems of nation-building following the invasion. http://icga.blogspot.com/2007/08/new-york-times-on-failure-in.html

 

Saturday, August 18, 2007

german woman kidnapped

Several gunmen interred a restaurant and kidnapped a german woman. one of the men went inside BBQ tonight. Two assailants waited outside, while another waited in a parked gray Toyota Corolla.

The man in the restaurant then pulled out a pistol, walked up to a table where the woman was sitting with her boyfriend, and took her away. The boyfriend is unharmed, the restaurant owner called the police and another run after the car.

 

BBQ tonight is a new fast food restaurant in karti sai. The restaurant is opposite to some warlord house so there is always some armed guards outside on watch. The road from restaurant leads to an immediate roundabout where always at least four cops are on the watch. BBQ tonight is 300 feet away from 3rd district police station. Police, alerted to the kidnapping, spotted the speeding car and opened fire, but instead hit a nearby taxi and killed its driver.

 

The German woman abducted Saturday worked for a small, nonaffiliated Christian organization called Ora International.

Based in the central German town of Korbach, north of Frankfurt, the group is active in 30 countries around the world and concentrates its efforts in Afghanistan on health issues and HIV/AIDS awareness, the group said on its Web site.

 

U.N. staff in Kabul, meanwhile, were told Saturday afternoon to remain in their locations. All foreigners were also placed under tight security. There was a big panic in foreign community this afternoon. Some were stuck in restaurants and swimming pools or yoga clubs and gems since Saturday is a day off for them. this is certainly scary for the foreign community. This is the first kidnapping in Kabul city after two years. as Taliban changes their tactics and criminal groups find better methods of earning, foreigners and aid workers are worried about their security. Once the method is in place the security measures won’t make much difference, an Englishman was shot dead and then rubbed close to American embassy and NATO headquarter, the part of town with heighten security.

 

 

 

 

 

new deputy special representative

UN Secretary-General Ban ki-Moon has appointed Bo Asplund of Sweden as his Deputy Special Representative for Afghanistan. Asplund will also serve as the UN resident coordinator, as well as the UN humanitarian coordinator in Afghanistan. Currently, Bo Asplund is the United Nations resident and humanitarian coordinator and the UNDP resident representative in Indonesia, a post he has held since 2001. Asplund has also served as deputy assistant administrator of UNDP’s Regional Bureau for Arab States at the organization’s headquarters in New York, UNDP Sr. Dy Resident Representative in Sudan, and UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Algeria.

Thursday, August 16, 2007

دستگیری یک فرمانده شبکه تروریستی طالبان با هفت تن همکارانش

یک رهبر شبکه تروریستی گروه طالبان با هفت تن ازشرکای جرمی اش بازداشت گردید .

محمد طالب فرزند شهاب الدین به اسم مستعار جماالدین باشنده  قریه زندان ولسوالی خاکجبار ولایت کابل که رهبری   شبکه تروریستی گروه طالبان را در شهر کابل بعهده داشت هفته قبل  هنگامیکه  میخواست هشت  فیرراکت نوع میزاییل را از قریه فوق به منزل طوطی شاه  یکتن از همکارانش واقع قریه کمری ولسوالی بگرامی انتقال دهد  با هفت تن دیگر از سوی موظفین امنیت ملی در کابل  باز داشت شدند.

 

سعید انصاری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی امروز طی   نشست خبری در مقر آن ریاست به خبرنگاران گفت:

 "    محمد طالب نام   در دوران جهاد عضویت حزب اسلامی حکمتیار را داشت و در زمان حاکمیت  طا لبان سرپرستی گروه از تروریستان را در شهر کابل و همچنان  به حیث معاون  ولسوالی بگرامی موظف بوده که بعدا  به صفت مدیر تحقیق ریاست 11 استخبارات  نیزاجرای وظیفه نموده است .

 

انصاری می افزایدکه متهم در جریان تحقیقات خویش به انجام حملات ؛ پرتاب راکت های میزاییل بالای جریان برگزاری جرگه امن منطقوی  ،سازماندهی ماین های ریموت کنترول در ساحه سنگ نوشته بالای کاروان نیروهای ایساف ،سازماندهی انفجارات در ساحه گمرک وپلچرخی بالای موتر حامل نیروهای ایساف و سازماندهی حملات  انتحاری توسط عبدالقدوس باشنده کمری وفرمان الله تبعه پاکستانی بر علیه گل آغا شیرزی والی ولایت ننگرهار که قبل از انجام عمل تروریستی دستگیر شدند. اعتراف نموده است .

انصاری همچنان میگوید که نجیب الله  ،عبدالستار وعظیم الله فرزندان عبدالستارباشندگان  ولسوالی کمری،محمد خان فرزند حکم خان باشنده قریه زندان ولسوالی خاک جبار،شیرالله فرزند محمد کاظم باشنده قریه خواجه چاشت وسیف الله فرزند حبیب الله باشنده کمری هفت تن از همکاران  محمد طالب میباشند که  از سوی موظفین ریاست عمومی امنیت ملی دستگیرشدند.

 

وی در اخیر گفت که محمد طالب بخاطر انجام هر عمل تروریستی از  سراج الدین که مسوولیت دفتر " 442 ام آی "قشله نظامی کرب ایجنسی در پاکستان به عهده داشت     مبلغ 300 هزار کلدار پاکستانی دریافت  میکرد.

 

محمد طالب فرزند شهاب الدین:  فرمانده گروه از تروریستان در شهر کابل

 

 

Wednesday, August 15, 2007

انفجار یک ماین جان سه تبعه خارجی را گرفت

انفجار یک ماین جان سه تبعه خارجی را گرفت

حوالی ساعت 10 صبح امروز ، انفجار یک ماین ریموت کنترول در مسیر ولسوالی بتخاک ولایت کابل ؛ سه کشته ویک زخمی بجا گذاشت .

علی شاه پکتیاوال رییس تحقیقات جنایی ولایت کابل ضمن تایید این خبر به خبرنگار آژانس روز گفت:

" ماین ریموت کنترول که از راه دور اداره میشد ، حین عبور کاروان نیروهای جرمنی از ساحه

فوق الذکر انفجارداده شد که در نتیجه انفجار ماین متذکره سه تن از خارجی ها کشته ،یک تن زخمی وموترحامل انها کاملا از بین رفته است."

پکتیاوال می افزاید که تحقیقات جریان دارد مگر تاهنوزدررابطه به قضیه کسی گرفتار نشده است .

گفتنیست که تاهنوز طالبان ویا گروهی دیگر، مسوولیت این انفجار را به عهده نگرفته اند .

خبرنگاراژانس خبری روز بخاطر دریافت نظر طالبان الی ساعت 4 عصر ؛ موفق به تماس تلفونی با آنهانگردید .


A group of 75 Taliban militants tried to overrun a U.S.-led coalition base in southern Afghanistan on Tuesday, a rare frontal attack that left more than 30 militants dead, the coalition said in a statement.The insurgents attacked Firebase Anaconda from three sides, using gunfire, grenades and 107 mm rockets, the coalition said.


A joint Afghan-U.S. force repelled the attack with mortars, machine guns and air support."The inability of the insurgent forces to inflict any severe damage on Firebase Anaconda, while being simultaneously decimated in the process, should be a clear indication of the ineffectiveness of their fighters," said Army Capt. Vanessa R. Bowman, a coalition spokeswoman.A direct attack on a U.S. or NATO base by insurgents on foot is relatively rare.


More often insurgents fire rockets at bases and flee. Military officials say that Taliban fighters know they can't match the American military in a heads-up battle, which leads the insurgents to more often rely on roadside and suicide bombs, similar to the tactics being used by militiamen and insurgents in Iraq.

Afghanistan: neighbors, friends and state failure

the poltics of neighbors

i printed a photo of karzai with musharraf and ahmadinejad, showed it to ordinary afghans, and asked what they thought about karzai shaking hands with musharraf who has been accused several times by karzai for supporting Taliban and Pakistan is US ally and has interests in Afghanistan. the next day karzai shake hands with ahmadinejad who is the strongest anti US leader and has special interests in Afghanistan.

the majority of respondents said, politics are complex and they don’t understand. This was not the attitude two years ago. people explained why their government decided to do something. Afghans are isolated to countries politics more than ever in the last thirty years.

US says iran is middling karzai says iran is a friend. Ahmadinejad deepened the disagreement by saying yesterday's talks would cover arrangements for establishing Afghanistan's security and independence.

Describing Iran and Afghanistan as "two brother nations with common interests, cultures and histories", he told reporters: "The present condition of the region demands more exchange and negotiations between Tehran and Kabul. In this trip economic cooperation, especially over Iran's participation in Afghan development plans, will be discussed."

Illustrating the trip's importance to Iran was the presence of several senior government figures in the party, including Ali Larijani, secretary of the supreme national security council, Manouchehr Mottaki, the foreign minister, and the economy minister, Davoud Danesh-Jafari

 Afghanistan: neighbors, friends and state failure

On August 5-7, the beleagured President of Afghanistan, Mr. Karzai, came to visit Mr. Bush II in the United States.  I do hope Mr. Karzai was able to get a little recreation in, and enjoy the Camp David scenery.  Most of the time, however, it sounds as if there was a program of work throughout in discussing the relationship of Afghanistan with its neighbors.

It seems that Mr. Karzai and Mr. Bush differ strongly on which of two neighbor state is the problem and which neighbor state is the solution: Iran and Pakistan.   

Iran
In the U.S., we are calling the Iran difference of opinion the Major disagreement: Mr. Karzai insists that Iran is helping Afghanistan, while Mr. Bush insists they are sending weapons into the Taliban insurgency. 

Iran’s aid to Afghanistan has been consistent and major.  In 2002, Iran pledged USD 570 million to Afghanistan over the years 2002-2006; furthermore, past the pledge, they actually paid.  In 2006, they pledged another USD 100 million.  Examples of other aid besides cash aid include utility infrastructure and enterprise development in Herat

On June 27, 2007, the presence of significant numbers of Iranian arms in Afghanistan was confirmed by U.S., NATO, and Afghanistani officials.  However, according to Ron Synovitz at RFE/RL, it was unconfirmed that the Iranian government had anything to do with their presence within the state.  U.S. Secretary of Defense Gates seems to be looking at a larger set of possibilities, at least: though he thinks Iran “may be playing on all sides of the conflict” he also acknowledges that corruption and narcotrafficking may well be to blame for the presence of Iranian arms.  In April, when one shipment was intercepted, General Pace said the same.

Some of what has been found in Afghanistan include mortars, and weapons of increasing capability against personnel and aircraft.  There is a significant chance that Man-Portable Air Defense Systems (aka MANPADS, a very effective land to air missile device) have entered into Afghanistan.  But though the influx of weapons becomes more frequent and of higher capability, it still does not address their source.  Is Iran’s Quds force,  allegedly the source for these weapons, sending these weapons on orders from up high?  Or is there a subterranean illegal arms trade that has links to Quds officials and their suppliers?

It seems unlikely that all the weapons trade takes place beyond official Iran’s knowledge.  In Iraq, the ICG wrote in their April Report on Basra, that Iran was certainly trading in arms for oil, and “backing all comers”.  Since both states are occupied by non-regional forces of similar governments, (okay, the U.S.) it could certainly be part of Iran’s general policy.  But overall, it won’t be good for Iran either, especially Afghanistan side: because Afghanistan has its own weapons traffic–non-traditional, to be sure.

Opium
One 2005 article in the Washington Post cited the new UN World Drug Report.   Iran has the highest opium addiction rate in the world: 2.8 percent.  That’s 4 million users of an illegal substance in a country of 70 million inhabitants.  This is an illegal trade with 4 million ready customers.  Furthermore, there are few substitution products on the market.  After the 2003 Bam earthquake in Iran, the relief agencies that delivered aid also included a good supply of methadone, in order to medically stabilize Iranians who would have been cut off from their opiate intake.  Going further back, BBC in 2000 reported Iranian addiction rates as endemic, and noting that 3200 Iranian law enforcement officers died in 2001 trying to enforce drug interdiction.  The total amount of drugs intercepted was only estimated at 30%.

All in all, such a customer base would allow many opportunities to turn a profit and corrupt government, military, police, and supply chain officials to divert weapons to an illegal counter-trade for narcotics.  And it seems, from the facts above, that Eastern Iran could be viewed as a failing territory of the state.  State failure means that Iran’s government is not any more in control of its Afghanistan border than Pakistan is with its Northwest frontier.  Iran’s mass-deportations of Afghanistan refugees this past April seem to indicate a porous border and also a situation which Iran can barely control. 

Ambivalent Iranian policy:
The Taliban in their previous incarnation was no friend to the Iranian government.  In August 1998, Iranian diplomats to Afghanistan were killed in Mazar e-Sharif; the prior and resulting acrimony from that incident nearly pushed Iran and Talibani Afghanistan into war.  Furthermore, the Taliban was blamed for massacres of Shi’ites in Aghanistan’s territory.  A revival of Taliban insurgency within Afghanistan would not be in Iran’s best interest.  Nevertheless, the U.S. and Iran have been able to gain rapprochement since the 1979 change in government (also marked by hostilities toward diplomatic and consular staff).  It’s sure that Iran does not see U.S./NATO occupation of Afghanistan (or Iraq) as within their security interest: they’re surrounded.  And now, with nuclear enrichment and proliferation issues, U.S. - Iranian relations have plummeted from abysmal to nearly irretrievable.

Therefore, Iran’s conflicting set of policies has made it  perhaps unlikely that they will give the attention to its failing Afghanistan-contiguous areas of governance that make funding and supplying an insurgency possible.  Whether this is an active policy, sponsored by the Quds force, or a passive policy that exists through inattention, it gives terrible prospects to maintaining security in Afghanistan.  Mr. Bush is correct at least in part to hold Iran’s government to blame: either they have a policy, or they are failing to exercise leadership in stemming narcotrafficking and weapons trafficking.  But there is no doubt that stopping such a traffic would require manpower, and create numerous casualties among Iran’s domestic security forces.  As bad as narcotrafficking was in 2001, it is worse today: more product to move, and a more entrenched organization.

Furthermore, under Iran’s security constraints,  could also be a desire to hold those forces on the Iraq side of the country, another embattled border, that also creates constraint.

Meanwhile, back at Camp David: Pakistan.
The second area of disagreement at Camp David which the U.S. is calling the “Minor Disagreement”: Mr. Karzai is not so sure that Pakistan has been a good ally in the war against terror, and Mr. Bush is still pinning his hopes on Mr. Musharraf.  

At least in public, these two disagreements are not publicly acrimonious.  According to the Cincinnati Post, Mr. Bush said that Mr. Karzai “would know his country best”, and Mr. Karzai went home, to know it even better–only this time, with jet lag. 

The Peace Jirga:
Over the next week, a conference took place between community leaders of the two states: The Pakistan-Afghanistan Peace Jirga, which ended today.  Since it was conducted between tribal leaders, it suggested a more neighborly, or as the Boston Globe put it, “supple” policy of rapprochement.  This would be in contrast to the hard-line approach toward the Taliban already being exercised.  Underlying this initiative is a belief that not all members of the Taliban are determined to over-run the country, they just want the U.S. and NATO out.

The meeting convened on August 9th with 600-700 delegates, largely as a goodwill mission that would attempt to bring Taleban negotiators to the table with Afghanistan’s official government.  At first, Pakistan’s President Musharraf had declined to attend.  Nevertheless, his appearance became one of the most important features of the conference: he publicly admitted that the Taliban have been using Pakistan as a jumping off point.  The meeting ended with a resolution that no tribal leaders would harbor al-Qaeda members on either side of the border.  There will be a follow-up meeting, date uncertain, set up by committee.  According to a really good editorial in the Boston Globe, the results may prove to be lasting:

Left unsaid was the Pakistani belief that the Pashtun have been deprived of their proper share of power in Afghanistan ever since the Americans routed the Taliban in late 2001, with the help of the non-Pashtun Northern Alliance, which had been backed previously by India, Iran, and Russia.
For such a strategy to work, Musharraf will have to do his part. This does not mean halting all cross-border infiltration - an impossible task - but dismantling the Taliban’s command structure. This is something Pakistan’s military intelligence is capable of doing. Toward that end, Pakistan must be assured that a post-Taliban Afghanistan will not become a repository of Indian influence, will not deprive the Pashtun of their fair share of power, and will recognize the current border between the two countries.
And it would help if America and its allies generously financed reconstruction projects through the Karzai government and ceased air attacks that kill civilians.

At any rate, Afghanistan has the power to destabilize both Iran and Pakistan–and vice versa.  But this Lacks of Power , i.e., state incapacity, cause the most damage and strain between these neighbors. 

This wee’s developments:
Mr. Ahmadinejad is visiting Kabul this week on his way to Ashgabat and Bishkek. Talk is good: especially in an environment where political will is required to stem the tide of regional, provincial, and state failure.

Explosion in Afghanistan against German

The Associated Press

KABUL, Afghanistan: An explosion against a two-vehicle convoy of German troops killed three soldiers Wednesday on the outskirts of the Afghan capital, preliminary police reports said.

Kabul deputy police chief Zalmay Khan said three German soldiers were killed in the attack.

NATO's International Security Assistance Force said it was aware of an explosion near a military base but didn't know how many casualties there were.

Eyewitnesses at the scene of the attack said two German SUVs were driving on a gravel road when a mine exploded. Helicopters arrived at the scene and took three bodies away, the eyewitnesses said.

Later, French troops with anti-mine equipment and U.S. troops arrived at the scene. Afghan police kept reporters from getting close to the site.

warning for journalists

Western journalists are being warned that terrorists might be planning to take them hostage in Afghanistan.

Western intelligence agencies have credible reports indicating that terrorists plan to lure journalists with offers of interviews.

It warns that anyone travelling by road in the country should only do so with armed protection.

There are unconfirmed reports that Korean government has paid four million dollar for the release of two of the 21 kidnapped Koreans.

Since the Korean hostage crisis Taliban has repeatedly said that they are very happy with their abduction strategy and they will reinforce it.

 

 

first polish soldier died in afghanistan .

A Polish officer was killed during an attack on a military convoy in eastern Afghanistan on Tuesday, making him the first soldier from Poland to be killed in the Afghan mission, the defense minister said.
2nd Lt. Lukasz Kurowski, 28, was killed in an exchange of fire some 20 kilometers (12 miles) southeast of a base in the city of Gardez, Aleksander Szczyglo said on TVN24 television.
Kurowski was immediately taken to a hospital, but died on the way, Szczyglo said.
He is the first fatality among the 1,200 troops that Poland has stationed in Afghanistan as part of a NATO mission. In Iraq, Poland has reported the deaths of 21 soldiers.
Polish troops are stations in Paktya and Ghazni province in eastern Afghanistan.
A battle group of B company is stationed in Andare district of southern Ghazni. Polish troops are laying on Taliban and Alqaida communication line. Most of Taliban foreign supporters are entering Afghanistan from waziristan of Pakistan. Their route to southern Afghanistan goes pass southern paktia and andare district of Ghazni.
Polish forward basis are not under direct pressure from local Taliban but patrol remains a challenge. Going out on patrol means a good chance of coming across a militant caravan.

i am also hearing reports that there was an attack on foreign troops in kabul. according to kabul police cheif the attack happened fifteen minutes ago and three german soldiers has been killed

it's unclear yet, if it was a mine or a suicide attack.

Tuesday, August 14, 2007

journalists letter to Mr. president


Your Excellency Hamid Karzai
Abdul Karim Khuram Minister of Information and Culture
Media Complaints and violation commission


We would like to take this opportunity to bring to your kind attention Kamran Mir Hazar’s case, after his unlawful arrest by the NDS on 4th July 2007 he was referred to media complaints and violation commission for assessment of the alleged violation. The commission issued its verdict on Thursday 9th Aug and sent their conclusion to Kamran on the same day.

On that same day Kamran was kidnapped by NDS again for questioning and intimidation. This is despite the resolution of media commission which didn’t find Kamran in direct violation of the law.


Unfortunately, despite the fact that NDS sent the case to the commission for consideration and he was released from NDS jail, bailed out by journalist union, he was re-arrested by the NDS. In the one month period when the media commission was assessing his case, Kamran was under surveillance by NDS and he remained under illegal house arrest by the NDS.

The Ministry of Information and Culture and the Commission, which, is responsible for the implementation and safeguarding of the media law and freedom of speech showed no reaction to aforementioned three violations of NDS (two illegal arrestments and one month long house-arrest and surveillance)

Therefore, Afghan journalists kindly requests Mr. President, Ministry of Information and Culture and the Commission to condemn and react against the illegal action of NDS and take the necessary steps to put an end to the illegal action of NDS.If the Afghan government and the media commission do not take any action, the journalists will have no option but to launch mass protest at national and international level against NDS, in the framework of Afghan law.


Kind Regards,

Afghan Journalists